Materiál patrí do

1.01.c Sčítanie s prechodom cez základ 10