Materiál patrí do

4.02.a Hodnota číslice 0 v trojciferných číslach