Súvisiace materiály

4.02.c Hodnota číslice 0 v trojciferných číslach

4.02.b Hodnota číslice 0 v trojciferných číslach

Lekcia sa skladá z

4.02.a Hodnota číslice 0 v trojciferných číslach

4.02.a Hodnota číslice 0 v trojciferných číslach

4.02.a Hodnota číslice 0 v trojciferných číslach

4.02.a Hodnota číslice 0 v trojciferných číslach

4.02.a Hodnota číslice 0 v trojciferných číslach

4.02.a Hodnota číslice 0 v trojciferných číslach

4.02.a Hodnota číslice 0 v trojciferných číslach

4.02.a Hodnota číslice 0 v trojciferných číslach

4.02.a Hodnota číslice 0 v trojciferných číslach

4.02.a Hodnota číslice 0 v trojciferných číslach

4.02.a Hodnota číslice 0 v trojciferných číslach