Materiál patrí do

2.01.a Sčítanie s prechodom cez základ 10, v obore 20-100