Materiál patrí do

1.02.a Sčítanie s prechodom cez základ 10