Materiál patrí do

1.01.a Sčítanie s prechodom cez základ 10