Súvisiace materiály

2.03.a Sčítanie s číslami 7, 6 a 5

2.03.c Sčítanie s číslami 7, 6 a 5

Lekcia sa skladá z

2.03.b Sčítanie s číslami 7, 6 a 5

2.03.b Sčítanie s číslami 7, 6 a 5

2.03.b Sčítanie s číslami 7, 6 a 5