Súvisiace materiály

1.06.a Dvojciferný menšiteľ

1.06.c Dvojciferný menšiteľ

Lekcia sa skladá z

1.06.b Dvojciferný menšiteľ

1.06.b Dvojciferný menšiteľ

1.06.b Dvojciferný menšiteľ

1.06.b Dvojciferný menšiteľ

1.06.b Dvojciferný menšiteľ