Súvisiace materiály

1.06.c Dvojciferný menšiteľ

1.06.b Dvojciferný menšiteľ

Lekcia sa skladá z

1.06.a Dvojciferný menšiteľ

1.06.a Dvojciferný menšiteľ

1.06.a Dvojciferný menšiteľ

1.06.a Dvojciferný menšiteľ

1.06.a Dvojciferný menšiteľ

1.06.a Dvojciferný menšiteľ

1.06.a Dvojciferný menšiteľ

1.06.a Dvojciferný menšiteľ

1.06.a Dvojciferný menšiteľ

1.06.a Dvojciferný menšiteľ

1.06.a Dvojciferný menšiteľ

1.06.a Dvojciferný menšiteľ

1.06.a Dvojciferný menšiteľ

1.06.a Dvojciferný menšiteľ

1.06.a Dvojciferný menšiteľ