Súvisiace materiály

2.07.a Otvorené otázky a praktické cvičenia

2.06.c Sčítanie a odčítanie

2.07.c Otvorené otázky a praktické cvičenia

Lekcia sa skladá z

2.07.b Otvorené otázky a praktické cvičenia