Súvisiace materiály

2.05.a Sčítanie a odčítanie

2.04.c Odčítanie - praktické cvičenia

2.05.c Sčítanie a odčítanie

Lekcia sa skladá z

2.05.b Sčítanie a odčítanie

2.05.b Sčítanie a odčítanie