Súvisiace materiály

2.06.a Sčítanie a odčítanie

2.07.b Otvorené otázky a praktické cvičenia

2.06.b Sčítanie a odčítanie

Lekcia sa skladá z

2.06.c Sčítanie a odčítanie

2.06.c Sčítanie a odčítanie

2.06.c Sčítanie a odčítanie