Súvisiace materiály

2.03.a Zavedenie odčítania

2.04.b Odčítanie - praktické cvičenia

2.03.b Zavedenie odčítania

Lekcia sa skladá z

2.03.c Zavedenie odčítania

2.03.c Zavedenie odčítania

2.03.c Zavedenie odčítania

2.03.c Zavedenie odčítania

2.03.c Zavedenie odčítania