Súvisiace materiály

2.02.a Sčítanie - praktické cvičenia

2.02.b Sčítanie - praktické cvičenia

Lekcia sa skladá z

2.02.c Sčítanie - praktické cvičenia