Súvisiace materiály

Kovy alkalických zemín. 2. skupina

Lekcia sa skladá z

Kovy alkalických zemín

Elektrónová konfigurácia

Fyzikálne vlastnosti

Reakcie s vodou

Reakcie s kyslíkom

Porovnanie reaktivity kovov 1. a 2. skupiny