Materiál patrí do

Kovy alkalických zemín. 2. skupina