Súvisiace materiály

Kovy alkalických zemín. 2. skupina

Lekcia sa skladá z

Kovy alkalických zemín

Výskyt kovov alkalických zemín v prírode

Kovy alkalických zemín

Elektrónová konfigurácia kovov alkalických zemín

Elektrónová konfigurácia vápnika

Štruktúra prvkov 2. skupiny a ich fyzikálne vlastnosti

Hustota kovov alkalických zemín

Kovy alkalických zemín

Správanie kovov alkalických zemín v prítomnosti vody

Smer reaktivity kovov alkalických zemín v skupine

Vplyv polomeru atómu na reaktivitu kovov 2. skupiny

Reakcie kovov 2. skupiny s kyslíkom

Vlastnosti oxidov kovov alkalických zemín

Vlastnosti oxidov kovov alkalických zemín

Reaktivita kovov a elektrónová konfigurácia

Reaktivita kovov 1. a 2. skupiny