Súvisiace materiály

Vzácne plyny

Lekcia sa skladá z

Objav vzácnych plynov

Výskyt vzácnych plynov v atmosfére

Zloženie suchého vzduchu

Výskyt vzácnych plynov

Fyzikálne vlastnosti vzácnych plynov

Vlastnosti vzácnych plynov

Niektoré zaujímavé hodnoty teplôt

Fyzikálne vlastnosti

Vzácne plyny

Elektrónová konfigurácia atómov vzácnych plynov

Elektrónová konfigurácia atómov

Skupiny a periódy

Stabilná elektrónová konfigurácia atómov vzácnych plynov

Tvoria vzácne plyny zlúčeniny?

Použitie hélia

Použitie neónu

Použitie argónu

Ďalšie využitie vzácnych plynov