Súvisiace materiály

Vzácne plyny

Lekcia sa skladá z

Prvky v 18. skupine

Výskyt vzácnych plynov

Fyzikálne vlastnosti

Elektrónová konfigurácia

Tvoria vzácne plyny zlúčeniny?

Využitie vzácnych plynov