Vyhľadávať materiály
Kľúčové slová
Štruktúra
  • Čísla, premenná a počtové výkony s číslami II
  • Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy II (2)
  • Geometria a meranie II (3)
  • Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika II (5)
  • Logika, dôvodenie a dôkazy II
2019 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia