Vyhľadávať materiály
Kľúčové slová
Štruktúra
  • Čísla. Premenná a počtové výkony s číslami I (8)
  • Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy I (6)
  • Logika, dôvodenie a dôkazy I
  • Geometria a meranie I
  • Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika I
2019 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia