Vyhľadávať materiály
Kľúčové slová
Štruktúra
 • I. Čísla. Časť I. (4)
 • II. Geometria a zobrazenia
 • III. Algebraické výrazy (1)
 • IV. Algebraické zlomky. Časť I. (1)
 • V. Výroková logika
 • VI. Množiny
 • VII. Štatistika
 • VIII. Geometria – Pytagorova veta
 • IX. Kružnica
 • X. Percentá
 • XI. Postupnosti
 • XII. Pomer a úmera (1)
 • XIII. Trigonometria. Časť I.
 • XIV. Pravdepodobnosť (1)
 • XV. Grafy rôznych funkcii
 • XVI. Vzdialenosti v rovine a v priestore
 • XVII. Riešenie rovníc 
 • XVIII. Algebraické zlomky. Časť II.
 • XIX. Čísla. Časť II. (1)
 • XX. Vektory (1)
 • XXI. Korelácia a regresia
 • XXII. Trigonometria. Časť II.
 • XXIII. Transformácie grafov
2019 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia