Vyhľadávať materiály
Kľúčové slová
Štruktúra
  • Skúmanie vlastností kvapalín, plynov a pevných telies (1)
  • Správanie sa telies v kvapalinách a plynoch
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia