Vyhľadávať materiály
Kľúčové slová
Štruktúra
 • I. Statika
 • II. Kinematika
 • III. Dynamika
 • IV. Energia (5)
 • V. Otáčavý pohyb (1)
 • VI. Gravitačné pole (2)
 • VII. Hmota
 • VIII. Mechanika kvapalín (1)
 • IX. Zákony plynov
 • X. Termodynamika (3)
 • XI. Elektrostatika
 • XII. Jednosmerný prúd
 • XIII. Magnetizmus
 • XIV. Striedavý prúd (1)
 • XV. Elektronika
 • XVI. Harmonický pohyb (1)
 • XVII. Mechanické vlny (1)
 • XVIII. Elektromagnetické vlny
 • XIX. Optika
 • XX. Atómová fyzika
 • XXI. Jadrová fyzika (2)
 • XXII. Astrofyzika
 • XXIII. Teória relativity (1)
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia