Vyhľadávať materiály
Kľúčové slová
Štruktúra
 • Základné pojmy a veličiny v chémii
 • Vývoj predstáv o atóme
 • Chemická väzba (2)
 • Termodynamika a termochémia
 • Chemická kinetika
 • Chemická rovnováha
 • Prvky s, p, d
 • Organické zlúčeniny (2)
 • Nasýtené uhľovodíky
 • Nenasýtené uhľovodíky
 • Aromatické uhľovodíky
 • Halogénderiváty
 • Dusíkaté deriváty uhľovodíkov (1)
 • Hydroxyderiváty uhľovodíkov
 • Karbonylové zlúčeniny
 • Karboxylové kyseliny
 • Sacharidy
 • Lipidy
 • Bielkoviny
 • Nukleové kyseliny
 • Enzýmy
 • Chemické deje v živých sústavách (2)
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia