Vyhľadávať materiály
Kľúčové slová
Štruktúra
  • Prvky a ich zlúčeniny
  • Charakteristika, rozdelenie organických látok (1)
  • Uhľovodíky dôležité v praktickom živote, ich vlastnosti a vplyv na živé organizmy a životné prostredie (2)
  • Deriváty uhľovodíkov, ich vlastnosti, použitie a vplyv na živé organizmy a životné prostredie (1)
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia