Vyhľadávať materiály
Kľúčové slová
Štruktúra
 • I. Skupenstvá (9)
 • II. Prvky, zlúčeniny a zmesi (8)
 • III. Štruktúra atómu
 • IV. Väzby
 • V. Znázornenie chemických reakcií (2)
 • VI. Kvantitatívne aspekty chemických reakcií (2)
 • VII. Kyseliny, zásady a soli (2)
 • VIII. Voda a vodné roztoky (2)
 • IX. Periodická tabuľka a chemické vlastnosti prvkov (3)
 • X. Rad reaktivity kovov
 • XI. Elektrolýza
 • XII. Organická chémia (2)
 • XIII. Chemické reakcie
 • XIV. Úžitkové produkty z organických zdrojov
 • XV. Úžitkové produkty z hornín
 • XVI. Úžitkové produkty zo vzduchu (2)
 • XVII. Potraviny a lieky (3)
 • XVIII. Chémia a Zem
 • XIX. Laboratórne metódy a analytické skúšky (2)
 • XX. Bezpečnosť v chemickom laboratóriu
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia