Vyhľadávať materiály
Kľúčové slová
Štruktúra
 • I. Štruktúra atómu
 • II. Väzby (2)
 • III. Fázy a fázové zmeny (9)
 • IV. Stechiometrické výpočty
 • V. Periodická sústava prvkov
 • VI. Oxidácia a redukcia
 • VII. Elektrochémia (5)
 • VIII. Termodynamika
 • IX. Kinetika reakcií
 • X. Chemická rovnováha
 • XI. Kyseliny, zásady a soli
 • XII. Prechodné kovy
 • XIII. Reakcia iónov kovu vo vodných roztokoch
 • XIV. Uhľovodíky (4)
 • XV. Halogénderiváty, alkoholy a epoxidy
 • XVI. Zlúčeniny s karbonylovou skupinou
 • XVII. Aromatické zlúčeniny
 • XVIII. Organické zlúčeniny dusíka (1)
 • XIX. Biologicky dôležité chemické zlúčeniny
 • XX. Polyméry
 • XXI. Všeobecné témy v organickej chémii (1)
 • XXII. Spektrometrické metódy
 • XXIII. Znečisťovanie životného prostredia chemickými výrobkami
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia