Vyhľadávať materiály
Kľúčové slová
Štruktúra
  • Všeobecné vlastnosti živých sústav
  • Stavba a organizácia tela živých organizmov
  • Životné prejavy organizmov (4)
  • Dedičnosť a premenlivosť
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia