Vyhľadávať materiály
Kľúčové slová
Štruktúra
  • Organizmy a ich životné prostredie
  • Život a voda
  • Špecializácia rastlín a živočíchov
  • Mikrosvet (4)
  • Život s človekom (2)
  • Prehľad systému živej prírody
2019 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia