Vyhľadávať materiály
Kľúčové slová
Štruktúra
  • Život s človekom a v ľudských sídlach
  • Základná štruktúra života - bunka
  • Živé organizmy a ich stavba
  • Stavba tela rastlín a húb
  • Stavba tela bezstavovcov (2)
2019 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia