Vyhľadávať materiály
Kľúčové slová
Štruktúra
 • I. Pochopenie vzťahu Príčina – Následok
 • II. Rozvoj zrakového vnímania a zrakovo-motorickej koordinácie (11)
 • III. Rozvoj sluchového vnímania a sluchovo-motorickej koordinácie
 • IV. Rozvoj perceptuálno-motorickej oblasti (6)
 • V. Rozvoj grafomotoriky (6)
 • VI. Rozvoj matematickej gramotnosti
 • VII. Rozvoj prírodovednej gramotnosti
 • VIII. Rozvoj priestorovej orientácie
 • IX. Rozvoj myslenia
 • X. Rozvoj sociálnych kompetencií
 • XI. Rozvoj pracovných zručností a ďalšie aktivity
2019 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia