Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Posunutia, súmernosti a rotácie
Predmet: Matematika
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Učiteľská lekcia
Použitie: Výkladová stránka
Mali by ste už:
- rozumieť súradnicovej sústave;
- vedieť, ako vyznačiť body a útvary v rovine pomocou súradnicovej sústavy;
- vedieť nájsť obrazy útvarov v osovej súmernosti;
- vedieť nájsť obrazy útvarov v súmernosti.
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- narysovať obrazy útvarov v posunutí, otočení a osovej súmernosti;
- nájsť vektor posunutia daný v súradnicovej sústave;
- poznať a používať vlastnosti posunutí;
- poznať a používať vlastnosti otočení;
- poznať a používať vlastnosti osových súmerností.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2021 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia