Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Zotrvačnosť
Predmet: Fyzika
Úroveň: Úroveň 2
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- popísať zotrvačnosť a vysvetliť, prečo sa prvý Newtonov pohybový zákon nazýva zákonom zotrvačnosti;
- uviesť príklady vysvetľujúce, že na zmenu rýchlosti a smeru pohybujúceho sa telesa je potrebná sila;
- vyjadriť a vysvetliť prvý Newtonov pohybový zákon.
Mali by ste už vedieť:
- čo je sila a ako vypočítať výslednú silu;
- smer vektora rýchlosti pri vodorovnom vrhu a pri pohybe po kružnici;
- typ pohybu známy ako rovnomerný priamočiary pohyb;
- druhý Newtonov pohybový zákon.

Odporučiť priateľovi
 

Súvisiace materiály

Lekcia sa skladá z

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia