Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Grafické riešenie nerovníc. Časť II.
Predmet: Matematika
Úroveň:
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- rozumieť pojmu nerovnica s dvoma neznámymi;
- nájsť grafické riešenie nerovnice s dvoma neznámymi.
Mali by ste už:
- rozumieť karteziánskej súradnicovej sústave;
- byť schopní rozpoznávať grafy lineárnych funkcií;
- poznať rovnicu priamky.

Odporučiť priateľovi
 

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia