Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Čítanie z grafov lineárnych funkcií
Predmet: Matematika
Úroveň: ZŠ - 1. časť
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- narysovať grafy lineárnych funkcií y = ax pre ľubovoľné a;
- narysovať grafy lineárnych funkcií y = ax + b pre ľubovoľné a a b;
- rozumieť pojmom smernica priamky a priesečník.
Mali by ste už vedieť:
- popísať slovne funkcie zadané graficky;
- rozumieť pojmu funkcia;
- popísať funkcie zadané slovne;
- vyplniť tabuľky hodnôt funkcií, ktoré sú popísané slovne;
- narysovať grafy lineárnych funkcií y = ax s kladným a.

Odporučiť priateľovi
 

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia