Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Krivočiary pohyb
Predmet: Fyzika
Úroveň: ZŠ - 2. časť
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- vysvetliť pojmy perióda a frekvencia a pomenovať ich jednotky;
- vypočítať veľkosť rýchlosti pohybu po kružnici, keď je daný polomer kružnice a perióda alebo frekvencia otáčania;
- zakresliť vektor rýchlosti v každom bode cesty pri krivočiarom pohybe;
- vypočítať veľkosť rýchlosti telesa počas vodorovného vrhu.
Mali by ste už vedieť:
- akým spôsobom vypočítame veľkosť rýchlosti pri rovnomernom pohybe;
- ako určíme výslednicu dvoch vektorov;
- ako vypočítame veľkosť rýchlosti pri voľnom páde;
- rozdiel medzi veľkosťou rýchlosti a rýchlosťou.

Odporučiť priateľovi
 

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia