Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Kyvadlo
Predmet: Fyzika
Úroveň:
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- vysvetliť teóriu matematického kyvadla a fyzikálneho kyvadla;
- opísať pohyb matematického kyvadla;
- uviesť zmeny sily, ktoré vyvolávajú kmitanie kyvadla;
- vysvetliť, od čoho závisí perióda matematického a fyzikálneho kyvadla;
- určiť pomocou guľového kyvadla gravitačné zrýchlenie, ak je daná závislosť T(L);
- popísať princíp Foucaultovho kyvadla.
Mali by ste už vedieť:
- čo je jednoduchý harmonický pohyb;
- vysvetliť základné pojmy, ktoré súvisia s kmitavým pohybom:
- rovnovážna poloha, amplitúda, výchylka, perióda, frekvencia;
- čo je moment sily a moment zotrvačnosti.

Odporučiť priateľovi
 

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia