Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Správanie živočíchov ako forma prispôsobenia prostrediu
Predmet: Biológia
Úroveň:
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:- rozumieť adaptačnej úlohe správania;- porozumieť úlohe genetickej informácie na typy správania;- porozumieť významu skúseností v zmene správania sajedinca;- poznať rozdiely medzi rozličnými formami správania;- chápať spojitosť medzi evolúciou živočíšnej nervovej sústavya vývinom kontrolovaného správania.Mali by ste už vedieť:- druhy a evolúciu;- taxonómiu zivočíchov;- stavbu a funkciu nervovej sústavy.

Odporučiť priateľovi
 

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia