Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Reakcie halogénalkánov
Predmet: Chémia
Úroveň:
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- opísať vlastnosti väzby C–X ;
- napísať rovnice reakcií halogénalkánov so zásadami, amoniakoma kyanidovým iónom;
- vysvetliť mechanizmus S N 1 a S N 2 nukleofilných substitučných reakcií;
- uviesť príklady eliminačných reakcií halogénalkánov a napísaťpríslušné rovnice;
- uviesť príklady využitia halogénalkánov pri organických syntézach.
Mali by ste už poznať:
- nasýtené a nenasýtené uhľovodíky – ich štruktúru a názvyfunkčných skupín;
- halogénalkány;
- substitučné a adičné reakcie;
- názvy a vzorce halogénalkánov;
- metódy prípravy halogénalkánov a príslušné rovnice.

Odporučiť priateľovi
 

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2022 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia