Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Grafické riešenie nerovníc. Časť I.
Predmet: Matematika
Úroveň:
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- rozumieť pojmu polrovina;
- vedieť definovať polrovinu pomocou nerovnice;
- vedieť graficky nájsť riešenie nerovnice s dvoma premennými.
Už by ste mali:
- poznať karteziánsku súradnicovú sústavu;
- poznať grafy lineárnych funkcií;
- poznať rovnicu priamky.

Odporučiť priateľovi
 

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia