Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Periodická sústava chemických prvkov
Predmet: Chémia
Úroveň:
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- uviesť kritériá klasifikácie prvkov v periodickej sústave;
- určiť skupinu, do ktorej daný prvok patrí na základe počtu jehovalenčných elektrónov a naopak;
- určiť periódu, do ktorej daný prvok patrí na základe počtu jehoelektrónových vrstiev a naopak;
- určiť, do ktorého radu daný prvok patrí – s, p, d alebo f –na základe jeho elektrónovej konfigurácie;
- uviesť elektrónovú konfiguráciu prvku na základe jehoumiestnenia v periodickej tabuľke a naopak.
Už by ste mali poznať:
- názvy a značky prvkov;
- pojmy:
- relatívna atómová hmotnosť, atómové číslo a hmotnostné číslo;
- ako určiť elektrónovú konfiguráciu prvkov.

Odporučiť priateľovi
 

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia