Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Hmotnostná spektrometria. Časť II.
Predmet: Chémia
Úroveň:
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- využiť hmotnostné spektrá na určenie relatívnej molekulovejhmotnosti zlúčeniny;
- opísať stabilitu rozštiepených iónov;
- predpovedať najpravdepodobnejšie schémy štiepenia;
- rozpoznať spektrá zlúčenín, ktoré obsahujú chlór a bróm;
- využiť hmotnostné spektrá na určenie organických zlúčenín.
Mali by ste už poznať:
- hmotnostné spektrá a hmotnostný spektrometer;
- dôvody štiepenia iónov v hmotnostnom spektrometri;
- všeobecné vlastnosti hmotnostných spektier:
- relatívna početnosť, m/z pomer,základný vrchol, molekulový ión, rozštiepený ión;
- vplyv nadbytku izotopu na hmotnostné spektrum.

Odporučiť priateľovi
 

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia