Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Tok energie a obeh látok
Predmet: Biológia
Úroveň:
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- poznať zložité vzťahy medzi druhmi v rámci jedného ekosystému;
- poznať množstvo dráh toku energie a obehu látok v ekosystéme;
- chápať jednosmerný tok energie v prírode a cyklickúpovahu obehu látok v prírode;
- rozumieť tomu, ako sa dá pomocou ekonomických pojmovopísať rovnováha látok a energie v prírode.
Mali by ste už poznať:
- pojmy autotrof, chemoautotrof, fotoautotrof, dekompozítor,fotosyntéza;
- pojmy ekosystém, biocenóza, hmota, energia, chemická väzba;
- pojmy fotosyntéza, potravový reťazec, trofická úroveň, jedinec, veľkosť.

Odporučiť priateľovi
 

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia