Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Speciácia – vznik druhov
Predmet: Biológia
Úroveň:
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- uviesť hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú vznik druhov;
- chápať súvislosť medzi faktormi, ktoré ovplyvňujú populáciua proces speciácie;
- chápať procesy reprodukčnej izolácie, ktorá určujeidentitu druhu.
Mali by ste už vedieť:
- pojmy prostredie, druh, populácia a jedinec;
- pojmy pohlavné rozmnožovanie, gén a alela, rekombinácia a mutácia,genotyp a znak;
- pojmy genofond, dedičnosť, evolúcia;
- pojmy pohlavný výber, konkurencia a prirodzený výber.

Odporučiť priateľovi
 

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia