Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Ekologická postupnosť
Predmet: Biológia
Úroveň:
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- rozoznať zmeny, ku ktorým časom v ekosystémoch dochádza;
- rozoznať množstvo interakcií, ktoré podmieňujú proces sukcesie;
- odhadnúť vplyv ľudských činností na priebeh sukcesie v rôznych ekosystémoch;
- chápať príčiny zmien, ku ktorým po čase v ekosystémoch dochádza.
Mali by ste už vedieť, čo je:
- biocenóza, biotop, ekosystém, podnebie;
- energia, hmota, jedince, druhy;
- životné prostredie, prírodné zdroje.

Odporučiť priateľovi
 

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia