Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Biotechnológia v minulosti a v súčasnosti
Predmet: Biológia
Úroveň: ZŠ - 2. časť
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- definovať biotechnológiu a uviesť príklady biotechnologickýchprocesov v minulosti a súčasnosti;
- vysvetliť význam kvasenia ako kľúčového biologického procesuv biotechnológii;
- uviesť hlavné fázy pri výrobe piva, jogurtu a tvrdých syrov;
- vysvetliť význam pasterizácie v týchto procesoch;
- uviesť druhové mená mikroorganizmov podieľajúcich sana týchto procesoch;
- opísať bielkovinu jednobunkových organizmov a substrátyvyužívané pri jej výrobe;
- opísať stavbu biofermentora a rozdiely medzi prerušovanoua plynulou kultúrou.
Mali by ste už vedieť:
- stavbu a spôsob rozmnožovania baktérií a kvasiniek;
- o metabolizme a úlohe enzýmov v metabolických premenách;
- postup kvasenia a jeho význam pre organizmy.

Odporučiť priateľovi
 

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia