Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Sily pri krivočiarom pohybe
Predmet: Fyzika
Úroveň:
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- rozumieť vzťahu medzi správaním telesa a smerom sily,ktorá naň pôsobí;
- chápať, čo je dostredivá sila a odstredivá sila;
- popísať vzťah medzi zakrivením trajektórie a veľkosťoudostredivej sily.
Mali by ste už:
- vedieť pohybové zákony;
- vedieť kinematický popis krivočiareho pohybu;
- vedieť vypočítať hodnotu dostredivého zrýchlenia;
- byť oboznámení s pojmom neinerciálnej sústavya sily zotrvačnosti.

Odporučiť priateľovi
 

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia