Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Elektromotorické napätie
Predmet: Fyzika
Úroveň:
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- vysvetliť stavbu elektrochemického článku a vymenovať jeho prvky;
- popísať elektromotorické napätie batérie, vnútorný odpor článkua vzorec na výpočet veľkosti oboch veličín;
- uviesť Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod;
- vysvetliť, čo je skratový prúd;
- popísať spôsob spájania článkov.
Mali by ste už vedieť:
- Ohmov zákon;
- ako sa používajú ampérmetre a voltmetre, aké sú ich vnútorné odpory.

Odporučiť priateľovi
 

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia