Údaje o materiáli
Celkové hodnotenie:
  •  
Vaše hodnotenie:
Jednobunkovce a riasy
Predmet: Biológia
Úroveň:
Typ materiálu: Žiacka lekcia
Použitie: Študijná stránka
Na konci lekcie by ste mali byť schopní:
- opísať základné vlastnosti eukaryotických organizmov a jednobunkovcov;
- vymenovať základné rozdiely medzi jednobunkovcami a mnohobunkovými organizmy;
- rozlišovať medzi skupinami jednobunkovcov;
- vymenovať rôzne spôsoby adaptácie jednobunkovcov na prírodné podmienky;
- vymenovať rôzne spôsoby rozmnožovania jednobunkovcov.
Mali by ste už vedieť:
- rozdiel medzi jednobunkovými a mnohobunkovými organizmami;
- rozdiel medzi organizmami, ktoré majú jadro a tými, ktoré nemajú jadro;
- pojmy systematika, druh, genóm, bunkové delenie, delenie jadra, mitóza a meióza, aeróbne a anaeróbne dýchanie (fermentácia), autotrofná a heterotrofná výživa, parazitizmus a symbióza, kolónia, stielka, spóra.

Odporučiť priateľovi
 

Materiál sa nachádza v

Autorské práva

Kľúčové slová
2020 © Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky
Všetky práva vyhradené.

Upozornenie

Pred zverejnením akéhokoľvek materiálu, sa prosím uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky používania a ochrany súkromia a ste úplne oboznámený so všeobecnými podmienkami portálu Planéta vedomostí.


Podmienky používania
Ochrana súkromia